lagen.nu

Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-10-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2015.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 729 kronor 872 kronor 236 kronor 72 kronor
4 eller fler axlar 14 094 kronor 1 409 kronor 372 kronor 72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 729 kronor 772 kronor 209 kronor 72 kronor
4 eller fler axlar 12 730 kronor 1 273 kronor 336 kronor 72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 6 819 kronor 681 kronor 181 kronor 72 kronor
4 eller fler axlar 11 366 kronor 1 136 kronor 300 kronor 72 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1323

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2014:1323
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation