lagen.nu

Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten och koldioxidskatten på bränslen ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2014.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 – motorbensin 3 kr 13 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 5 kr 63 öre per liter
– alkylatbensin 1 kr 40 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 3 kr 90 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 16 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 5 kr 66 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 3 kr 90 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 6 kr 40 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat under 1 vid 350oC, 816 kr per m3 3 088 kr per m3 3 904 kr per m3
b) inte har försetts med märk och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350oC, tillhörig
miljöklass 1 1 759 kr per m3 3 088 kr per m3 4 847 kr per m3
miljöklass 2 2 028 kr per m3 3 088 kr per m3 5 116 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 169 kr per m3 3 088 kr per m3 5 257 kr per m3
4. 2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 2 599 kr per 1 000 kg 2 599 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 1 048 kr per 1 000 kg 3 249 kr per 1 000 kg 4 297 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 1 850 kr per 1 000 m3 1 850 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 902 kr per 1 000 m3 2 313 kr per 1 000 m3 3 215 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 620 kr per 1 000 kg 2 687 kr per 1 000 kg 3 307 kr per 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2014 ska utgöra

  • 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  • 2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
  • 3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  • 4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:859

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2013:859
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation