lagen.nu

Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-10-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

SFS 2013:792 Utkom från trycket den 5 november 2013

Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014;
utfärdad den 24 oktober 2013.
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2014.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 134 kronor 813 kronor 220 kronor 67 kronor
4 eller fler axlar 13 133 kronor 1 313 kronor 347 kronor 67 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 202 kronor 720 kronor 194 kronor 67 kronor
4 eller fler axlar 11 862 kronor 1 186 kronor 313 kronor 67 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 6 354 kronor 635 kronor 169 kronor 67 kronor
4 eller fler axlar 10 591 kronor 1 059 kronor 279 kronor 67 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:792

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
CELEX-nr
31988L0077, 32005L0055, 31996L0001
Förarbeten
EGTL36/1988 s33, EUTL275/2005 s1, EGTL40/1996 s1
SFS-nummer
2013:792
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation