lagen.nu

Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.
 • 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973:
  • a) Trafiklivränta ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663).
  • b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1971:14).
  • c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004 ökas med en procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,13 procent.
 • 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:
  • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med en procent. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.
  • b) Det som anges i 2a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.
 • 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
  • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,13 procent.
  • b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:23

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansinspektionen
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2013:23
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation