lagen.nu

Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-04-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och omsorg sända en kopia av ett beslut att avskeda en legitimerad yrkesutövare om

  • 1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av inspektionen och omfattas av bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning, och
  • 2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:196

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:196
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation