lagen.nu

Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2013-04-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013:
  • 1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,
  • 2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,
  • 3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, och
  • 4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:167

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:167
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation