lagen.nu

Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:1032

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
överg.best.
SFS-nummer
2013:1032
Övergångsbestämmelse

De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat föreskrifter enligt 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning, dock längst till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla E-hälsomyndigheten.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation