lagen.nu

Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014–2018 endast omfatta värdet av elproduktionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:852

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2012/13:11, bet. 2012/13:SkU12, rskr. 2012/13:73
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:852
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation