lagen.nu

Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:273
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:273

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system. Lag (2014:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:273
3 § Har upphävts genom lag (2014:273).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:838

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 2012/13:32, bet. 2012/13:NU9, rskr. 2012/13:69, EUTL140/2009 s16
Ikraft
2012-12-31
SFS-nummer
2012:838
CELEX-nr
32009L0028

Lag (2014:273) om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:174, bet. 2013:14/NU18, rskr. 2013/14:221
Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:273
Rubrik
Lag (2014:273) om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation