lagen.nu

Förordning (2012:656) om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-11-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen ska upphöra att gälla vid utgången av december månad 2012.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:656

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2012:656
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation