lagen.nu

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor.

3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

  • 1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
  • 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,
  • 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget,
  • 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
  • 5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § Varje länsstyrelse ska i största möjliga utsträckning samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 19 a § tobakslagen (1993:581).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:226
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Förordning (2019:226).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:226

5 § Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDT-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2013:915).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:915
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

6 § Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och tobakslagen samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn inom det område som anges i första stycket. Förordning (2013:915).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:915, 2019:226
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

6 § Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn inom det område som anges i första stycket. Förordning (2019:226).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:915, 2019:226

7 § Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:915

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:606

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2012-11-01
SFS-nummer
2012:606

Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:915
Rubrik
Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:226
Rubrik
Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation