lagen.nu

Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:455

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
SFS-nummer
2012:455
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation