lagen.nu

Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2012-06-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2001:6) och (AMSFS 1990:3) för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:419

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
SFS-nummer
2012:419
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation