lagen.nu

Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-08-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För Skatteverkets handläggning av en ansökan om registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 § När Skatteverket har registrerat en handling, ska handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter återlämnas till ingivaren.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:976

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:976
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation