lagen.nu

Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:308
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:308

2 § Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

3 § Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:308

5 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:867

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
EUTL70/2009 s11
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:867
CELEX-nr
32009L0012

Förordning (2017:308) om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 5 §;ändr. 1 §;ny 4 §
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:308
Rubrik
Förordning (2017:308) om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation