lagen.nu

Förordning (2011:596) om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Bestämmelsen i 66 § marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas på en annan stat som är ansluten till

  • 1. Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (SÖ 1970:60),
  • 2. överenskommelsen i Madrid den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handelsvaror, senast reviderad i Lissabon den 31 oktober 1958, med tilläggsakt i Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 1969:75), eller
  • 3. avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:596

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:596
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation