lagen.nu

Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2011-05-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den 3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med artikel 12.4 i fördraget.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:474

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
2011-06-15
SFS-nummer
2011:474
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation