lagen.nu

Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:829
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen

I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades. Förordning (2013:829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:829

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:278

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:278

Förordning (2013:829) om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-12-01
SFS-nummer
2013:829
Rubrik
Förordning (2013:829) om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation