lagen.nu

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:911
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 § Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:

10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och

11 § om att förstöra en substans. Förordning (2013:911).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:911

3 § Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska fullgöras av den myndighet som förvarar substansen.

4 § Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Förordning (2013:911).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:911

5 § Allmän åklagare som har fattat ett beslut om förstörande ska underrätta den myndighet som förvarar den omhändertagna substansen om beslutet när detta har vunnit laga kraft.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:133

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:133

Förordning (2013:911) om ändring i förordningen (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:911
Rubrik
Förordning (2013:911) om ändring i förordningen (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation