lagen.nu

Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2011-11-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1119

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
SFS-nummer
2011:1119
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation