lagen.nu

Förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde enligt en sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 1 § regeringsformen, om överenskommelsen har ingåtts av

En uppgift får lämnas ut endast om det enligt den utlämnande myndighetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbetet. Myndigheten får inte lämna ut uppgift som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet eller som kan ge underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges försvarssystem. Förordning (2011:78).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:78

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:649

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2010-08-02
SFS-nummer
2010:649

Förordning (2011:78) om ändring i förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:78
Rubrik
Förordning (2011:78) om ändring i förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation