lagen.nu

Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-03-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I enlighet med överenskommelse mellan Sverige och Finland den 25 mars 2010 ska riksgränsen mellan länderna från och med den 1 maj 2010 ha den sträckning som gemensamt föreslagits av den svenska och den finska gränskommissionen vid 2006 års gränsöversyn.

2 § De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över gränsen (ett huvuddokument på svenska och ett huvuddokument på finska) och den av kommissionerna upprättade kartan, omfattande 49 blad, fastställs att från och med den 1 maj 2010 gälla som officiella gränsdokument.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:241

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:188, bet. 2009/10:UU8, rskr. 2009/10:15
Ikraft
2010-05-01
SFS-nummer
2010:241
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation