lagen.nu

Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2011.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1905

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2010:1905
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation