lagen.nu

Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättning enligt 40 § femte stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1857

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1857
Övergångsbestämmelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation