lagen.nu

Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Det formulär som det hänvisas till i 8 § andra stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EG.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1856

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
EUTL133/2008 s66
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1856
CELEX-nr
32008L0048
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation