lagen.nu

Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Svenskt Friluftsliv prövar frågor om fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1539

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1539
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation