lagen.nu

Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1107
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2011 ska utgöra

  • 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  • 2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  • 3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För kalendermånaderna november och december år 2011 ska dock energiskatten utgöra 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Förordning (2011:1107).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1107

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1521

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2010:1521

Förordning (2011:1107) om ändring i förordningen (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2011:1107
Rubrik
Förordning (2011:1107) om ändring i förordningen (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation