lagen.nu

Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Förordning (2017:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:10
2 § Har upphävts genom förordning (2017:10).

3 § Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska utföra uppgifter enligt artikel 6.1 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:10

4 § Jordbruksverket får meddela verkställighetsföreskrifter som kompletterar verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:10

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1491

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL286/2009 s36, EUTL216/2010 s1
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1491
CELEX-nr
32009R1007, 32010R0737

Förordning (2017:10) om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2017-03-01
SFS-nummer
2017:10
Rubrik
Förordning (2017:10) om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation