lagen.nu

Förordning (2010:1486) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2011.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 849 kronor 884 kronor 239 kronor 73 kronor
4 eller fler axlar 14 288 kronor 1 428 kronor 377 kronor 73 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 835 kronor 783 kronor 212 kronor 73 kronor
4 eller fler axlar 12 905 kronor 1 290 kronor 341 kronor 73 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 6 913 kronor 691 kronor 184 kronor 73 kronor
4 eller fler axlar 11 522 kronor 1 152 kronor 304 kronor 73 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 230 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1486

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
CELEX-nr
31988L0077, 32005L0055, 31996L0001
Förarbeten
EGTL36/1988 s33, EUTL275/2005 ss1, EGTL40/1996 s1
SFS-nummer
2010:1486
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation