lagen.nu

Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1461

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2010/11:11, bet. 2010/11:SkU9, rskr. 2010/11:17
SFS-nummer
2010:1461
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation