lagen.nu

Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1460

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2010/11:10, bet. 2010/11:SkU8, rskr. 2010/11:16
SFS-nummer
2010:1460
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation