lagen.nu

Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att det belopp som enligt 16 a kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska betalas ut respektive betalas tillbaka för åren 2009 och 2010, ska räknas upp med 60 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av det år som sjukersättningen avser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1164

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2010:1164
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation