lagen.nu

Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2010-09-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor
2010 1,019
2011 1,011

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1137

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet E2
SFS-nummer
2010:1137
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation