lagen.nu

Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 800 kronor respektive 43 700 kronor för år 2011.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1132

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2010:1132
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation