lagen.nu

Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:640
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

2 § Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i gränsälvsöverenskommelsen.

4 § Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende. Förordning (2011:640).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:640

5 § Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1098

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2010-10-01
SFS-nummer
2010:1098

Förordning (2011:640) om ändring i förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:640
Rubrik
Förordning (2011:640) om ändring i förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation