lagen.nu

Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-07-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
Staten och Apoteket Aktiebolag (publ) kommer härmed överens om att avtalet mellan parterna om bolagets verksamhet, ingånget den 30 juni 2009, ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2010.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den 17 juni 2010.
För staten För Apoteket Aktiebolag (publ)
Lars Hedengran Christian W Jansson
Stefan Carlsson

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1063

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2010-07-20
SFS-nummer
2010:1063
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation