lagen.nu

Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-04-15

1 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i

  • 1. radio-_och_tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio, och
  • 2. 16 kap. 15 och 16 §§ radio-_och_tv-lagen om samarbete mellan myndigheter. Förordning (2015:619).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:925, 2015:619

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:1059

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:1059

Förordning (2012:925) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:925
Rubrik
Förordning (2012:925) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Förordning (2015:619) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:619
Rubrik
Förordning (2015:619) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation