lagen.nu

Förordning (2009:625) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1039
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister.

2 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,
  • 2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister,
  • 3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. Förordning (2013:1039).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:415, 2013:1039

3 § E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister. Förordning (2013:1039).

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:625

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:625

Förordning (2010:415) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:415
Rubrik
Förordning (2010:415) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Förordning (2013:1039) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1039
Rubrik
Förordning (2013:1039) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation