lagen.nu

Apoteksdataförordning (2009:624)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till apoteksdatalagen (2009:367).

2 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367),
  • 2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:624

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:624
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation