lagen.nu

Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009:
  • 1. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2000:1) om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar,
  • 2. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall,
  • 3. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar,
  • 4. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:2) om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer,
  • 5. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar,
  • 6. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:2) om mekaniska anläggningar i vissa kärntekniska anläggningar,
  • 7. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2006:1) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare, och
  • 8. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2008:1) om kontroll av kärnämne mm.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:56

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:56
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation