lagen.nu

Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september 2010.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:282

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201
Ikraft
2009-10-01
SFS-nummer
2009:282
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation