lagen.nu

Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1459
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

2 § Har upphävts genom förordning (2014:1459).

Indrivning av fordran för återbetalning

3 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande

4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förordning (2014:1459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1459

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:201

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:201

Förordning (2014:1459) om ändring i förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §;ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1459
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.
Rubrik
Förordning (2014:1459) om ändring i förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation