lagen.nu

Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1632
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

2 § Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kronor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 050 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2018:1632).

Ändringar/Förarbeten (10)

3 § Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1237

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1237

Förordning (2010:1186) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1186
Rubrik
Förordning (2010:1186) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1104
Rubrik
Förordning (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2011:1474) om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 § i 2011:1104
SFS-nummer
2011:1474
Rubrik
Förordning (2011:1474) om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2012:652) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:652
Rubrik
Förordning (2012:652) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2013:822) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:822
Rubrik
Förordning (2013:822) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2014:1327) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1327
Rubrik
Förordning (2014:1327) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2015:656) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:656
Rubrik
Förordning (2015:656) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2016:975) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:975
Rubrik
Förordning (2016:975) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2017:999) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:999
Rubrik
Förordning (2017:999) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Förordning (2018:1632) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1632
Rubrik
Förordning (2018:1632) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation