lagen.nu

Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2009-09-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor
2009 1,011
2010 1,006

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1209

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet E2
SFS-nummer
2009:1209
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation