lagen.nu

Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Underrättelseskyldigheten enligt 27 kap. 8 b § rättegångsbalken ska fullgöras av den myndighet som förvarar föremålet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1170

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1170
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation