lagen.nu

Finansinspektionens tillkännagivande (2009:1075) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2009-11-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.
 • 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973:
  • a) Trafiklivränta sänks med 0,94 procent (jfr SFS 1967:663).
  • b) Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks med 0,94 procent (jfr SFS 1971:14).
  • c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,94 procent.
 • 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:
  • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.
  • b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.
 • 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
  • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor sänks med 0,94 procent.
  • b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1075

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansinspektionen
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1075
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation