lagen.nu

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3–5 §§,

15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:807).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:807

2 § I denna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315),

producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och

farligt avfall: detsamma som i 3 § avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2015:464).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1007, 2015:464

3 § Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även gälla en vara eller varugrupp för vilken det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla. Förordning (2015:464).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:464

4 § En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som

  • 1. utgörs av läkemedel,
  • 2. uppkommit hos hushåll, och
  • 3. lämnas av allmänheten till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt avfall.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen, med undantag för apoteksombud, som omfattas av producentens verksamhet.

Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten tillhandahåller. Förordning (2018:1111).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1111

6 § Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent. Förordning (2016:807).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:807

7 § En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2016:807).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:807

8 § En producent ska informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2009:1031

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2009-12-15
SFS-nummer
2009:1031

Förordning (2011:1007) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-10-18
SFS-nummer
2011:1007
Rubrik
Förordning (2011:1007) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Förordning (2015:464) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:464
Rubrik
Förordning (2015:464) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Förordning (2016:807) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft
2016-08-02
SFS-nummer
2016:807
Rubrik
Förordning (2016:807) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1111
Rubrik
Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation