lagen.nu

Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:836
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka uppgifter som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska lämna till socialnämnden enligt 11 kap. 11–11 b §§ socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2009:1200).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1200

2 § Socialnämnden har rätt att hos Centrala studiestödsnämnden ta del av följande uppgifter om enskilda:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en ansökan om studiestöd eller lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har lämnats in,
 • 3. vilken form av studiestöd som har sökts, beviljats respektive betalats ut,
 • 4. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts, beviljats respektive betalats ut,
 • 5. omfattningen av studiestöd i form av studiemedel,
 • 6. med vilket belopp studiestöd har beviljats eller betalats ut fördelat på form av stöd,
 • 7. med vilket belopp lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har beviljats eller betalats ut,
 • 8. datum för utbetalning av studiestöd eller lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
 • 9. att beviljat eller utbetalt studiestöd i form av studiemedel avser studier på grundskolenivå.

Om det finns skäl för det ska Centrala studiestödsnämnden på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

3 § Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 • 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 • 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 • 5. vilket belopp som har betalats ut, och
 • 6. datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 61: Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas...

4 § Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande uppgifter om enskilda:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,
 • 3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
 • 4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut,
 • 5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4 avser,
 • 6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och
 • 7. beslut om avstängning från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2013:689).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:689

5 § Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om enskilda:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,
 • 3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
 • 4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande med förhinder alternativt, om personen är registrerad under annan sökandekategori,
 • 5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under vilken tidsperiod, och
 • 6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2017:836).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:10, 2013:689, 2017:836

6 § Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2011:1470).

7 § Socialnämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 • 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 • 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 • 5. vilket belopp som har betalats ut, och
 • 6. datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2009:1200).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1200

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:975

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:975

Förordningn (2009:1200) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;ny 7 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1200
Rubrik
Förordningn (2009:1200) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förordning (2011:10) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:10
Rubrik
Förordning (2011:10) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förordning (2011:1470) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1470
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Förordning (2011:1470) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förordning (2013:689) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:689
Rubrik
Förordning (2013:689) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förordning (2016:925) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
änr. 5 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:925
Rubrik
Förordning (2016:925) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Förordning (2017:836) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:836
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 5 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2017:836) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation