lagen.nu

Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2009.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
- motorbensin per liter - alkylatbensin per liter b) miljöklass 2 per liter 3 kr 8 öre 1 kr 38 öre 3 kr 11 öre 2 kr 44 öre per liter 2 kr 44 öre per liter 2 kr 44 öre per liter 5 kr 52 öre per liter 3 kr 82 öre per liter 5 kr 55 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 3 kr 84 öre per liter 2 kr 44 öre per liter 6 kr 28 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 797 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 804 kr per m³
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 1 332 kr per m³ 1 596 kr per m³ 1 735 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 339 kr per m³ 4 603 kr per m³ 4 742 kr per m³
4. 2711 12 11 2711 19 00 Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 1 652 kr per 1 000 kg 1 652 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 156 kr per 1 000 kg 3 164 kr per 1 000 kg 3 320 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m³ 1 337 kr per 1 000 m³ 1 337 kr per 1 000 m³
b) annat ändamål än som avses under a 258 kr per 1 000 m³ 2 252 kr per 1 000 m³ 2 510 kr per 1 000 m³
6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 339 kr per 1 000 kg 2 617 kr per 1 000 kg 2 956 kr per 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas med 162 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 869 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra

  • 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  • 2. 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  • 3. 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:853

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2008:853
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation