lagen.nu

Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2008-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1612
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Förordning (2010:1612).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1612

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  • 1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
  • 2. för verkställighet av lagen. Förordning (2010:1612).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1612

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:770

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2008-12-14
SFS-nummer
2008:770

Förordning (2010:1612) om ändring i förordningen (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1612
Rubrik
Förordning (2010:1612) om ändring i förordningen (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation